Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Районен съд    Ден на отворените врати  
 Ден на отворените врати

РАЙОНЕН СЪД – гр.РАЗГРАД Ви кани на 01.10.2015г. /четвъртък/  

от 10.00ч. до 14.00ч да посетите съдебната палата в „Деня на отворените врати”.  

            В този ден ще Ви запознаем със същността на институцията „Районен съд”,

със сградата на съда, работата на магистратите и съдебните служители.  

            Да се има в предвид, че няма да се дават консултации за решаване 

на конкретни дела и проблеми.   

            Достъпът е свободен, необходимо е при влизане в сградата да   

покажете единствено документ за самоличност.  

Може да поставите предварително Вашите въпроси на електронна  

поща: rs_razgrad@mbox.contact.bg 

 

 

 

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР