Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Районен съд    Съдебен район  
 Населени места и кметства към РС Разград

 Гр. РАЗГРАД е един от 3-те районни съдилища в Разградски съдебен район. Съдът обслужва община Разград, община Лозница и община Цар Калоян.

В съда работят
9 съдии, един държавен съдебен изпълнител, двама съдии по вписванията и 23 съдебни служители.
 
 
 
Община - гр.Разград
с. Благоево   с. Балкански  с. Гецово
с. Дряновец  с. Дянково  с. Киченица
с. Липник с. Мортагоново  с. Недоклан
с. Островче  с. Осенец  с. Побит камък
с. Пороище с. Просторно  гр. Разград
с. Раковски с. Радинград  с. Стражец
с. Топчий с. Ушинци с. Черковна
с. Ясеновец    
           
Община - гр.Лозница
с. Бели Лом    с. Веселина с. Градина
с. Каменар гр. Лозница с. Ловско
с. Крояч   с. Манастирско с. Манастирци
с. Сейдол с. Синя вода с. Студенец
с. Трапище  с. Тръбач с. Чудомир
   
 
Община - гр.Цар Калоян
с. Езерче с. Костанденец  гр. Цар Калоян
 
          


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР