Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Районен съд    Банкови сметки  
 Банкови сметки

Банкова Информация

“Уникредит Булбанк
АД, клон Разград
пл.”Момина чешма” № 1
BIC - 
 UNCR BGSF

СМЕТКА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ - РАЙОНЕН СЪД ГР. РАЗГРАД
–  BG14 UNCR 7527 3111 6562 01


НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА - РАЙОНЕН СЪД ГР. РАЗГРАД
–  BG03 UNCR 7527 3311 6562 37 
 депозити за вещи лица, свидетели, преводачи ..........................


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР