Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Районен съд    Контакти  
 Контактна информация

Адрес:  
Районен съд гр.Разград   пл.”Независимост” №1
факс:  (084) 64 22 65
            rs_razgrad@mbox.contact.bg
 
Председател
тел
. (084) 62 54 80

 

  
Съдебен администратор
тел. (084) 62 43 39

 

Административен секретар
тел. (084) 62 43 39

 

Главен счетоводител
тел. (084) 66 26 33
 
 
 
 
Гражданска канцелария
тел. (084) 66 29 78

 

 

Наказателна канцелария
тел. (084) 62 94 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР