Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Районен съд    Правила за поведение  
 Правила на поведение

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
Съдиите и администрацията в Разградски районен съд сме убедени, че Вие:
  
Водени от желанието да улесните работата на съда,
Изразявайки уважението си към съдебната институция,
И на основание собственото си възпитание и култура,
 
При посещението си в Съдебната палата Вие:
 Идвате в прилично облекло;
-          Изключвате мобилните си телефони;
-          Изхвърляте дъвките;
-          Използвате кошчетата за изхвърляне на отпадъци;
-          Не се появявате в нетрезво състояние;
-          Не закъснявате за съдебното заседание и не влизате в заседателната зала, след като делото е започнало;
-          Не вдигате скандали на служителите в съда, и
-          Сте готови да съдействате за съдопроизводството,
 
Ние Ви благодарим!


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР