Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Районен съд    ДСИ - Банкови сметки  
 

Банкова Информация 

Важно!!! След 02.09.2013 имаме регистрация по ДДС

“Уникредит БулбанкАД, клон Разград
пл.”Момина чешма” № 1
BIC - 
 UNCR BGSF


СМЕТКА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ - РАЙОНЕН СЪД ГР. РАЗГРАД
–  BG14 UNCR 7527 3111 6562 01


НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА - РАЙОНЕН СЪД ГР. РАЗГРАД
–  BG03 UNCR 7527 3311 6562 37 
 депозити за вещи лица  ..........................


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР